2013, മേയ് 5, ഞായറാഴ്‌ച

കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുന്നവർ


സമൂഹത്തിൽ പലയിടത്തും പലപ്പോഴായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണിവർ . സ്വന്തമായി ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും അത് ശരിയാണോ എന്നാത്മ പരിശോധന നടത്താൻ പോലും കൂട്ടാക്കാത്ത ഇവർ ലോക സമാധാനത്തെ പറ്റി ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്നു . 

വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത ചിലർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് കുട പിടിക്കാൻ ഇക്കൂട്ടർ സദാ ജാഗരൂകർ ആയിരിക്കും .  തെറ്റുകൾ മനുഷ്യസഹജമാണ്  അത് കാണുമ്പോൾ അതിനെ തിരുത്തുന്നതിനു പകരം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കി അവരിലുള്ള തെറ്റു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക വഴി ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇവർക്കാകുന്നു . അതിലൂടെ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഉന്നതിയിൽ എത്തിക്കാമെന്ന അധീകരിച്ച വ്യമോഹത്താൽ അവർ പുളകം കൊള്ളുന്നു . 

നേർക്ക്‌ നേർ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ശത്രുവിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു ; പക്ഷെ ഷണ്ടത്വം ബാധിച്ച ആപേക്ഷിക അന്ധ-ബധിര-മൂകന്മാർ നടത്തുന്ന കോമാളിത്തരം കാണുമ്പോൾ ചിരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വെറുപ്പാണ് തോന്നുന്നത് . ഇവരാണ് യഥാർഥ്യത്തിൽ രാജ്യദ്രോഹികൾ ഇവർക്കാണ് നാം ആദ്യം കൊലമരം ഒരുക്കേണ്ടത് . 
 
 ഉന്മൂലനസിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇത്തരക്കാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ; നല്ലൊരു നാളെക്കായി ഇവരെ നമ്മൾ ബഹിഷ്കരിക്കണം ; പിടിക്കുന്ന കൊടിയും വിശ്വസിക്കുന്ന  മതവും മാറ്റി നിർത്തി ഇത്തരം ഒളിപോരാളികളെ ഇല്ലാതാക്കുക തന്നെ വേണം ; കണ്‍വെട്ടത്തു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആപത്ത് നമ്മൾ ഇനിയും ക്ഷമിക്കേണ്ട കര്യമില്ല. 

ഒന്നു വിട്ടു പോയി - ഇത്തരക്കാരെ  എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എന്നൊരു ചോദ്യത്തിനുത്തരം പറയാൻ കൂടെ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ ആണ് ; ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലെക്ക്  ഒരു സൂചി കയറുന്ന പോലെ തോന്നിയെങ്കിൽ സംശയിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുവാനുള്ള കല്ലുമായി ഒരു ജനത അണിയറയിൽ കാത്തു നിൽപ്പുണ്ട്